miércoles, 28 de octubre de 2015

VIII Concúrs Lliterari en Aragonés Oriental

Añ 2009
 
VIII CONCÚRS LLITERARI EN ARAGONÉS ORIENTAL
 
(En cualquiera de les modalidáts llingüístiques propies de la zona oriental d’Aragó)
Bases añ 2009:
 
- Los escríts podrán sé narratibos, teyatráls u poetics, de testo llibre, y se balorará en funció de lo interesán que sigue lo seu contingut.

- Los trebálls an d’está escríts en cualquier modalidat llingüística de l’aragonés oriental.

- La escritura quede llibre a criteri dels participáns, pero aquélls que bulguen orientació gramatical, ortográfica u biblliográfica poden contactá en la FACAO.

- Estensió:  llibre.

- La decisió del churat sirá irrebocablle.

- Les obres s’an d’enbiá a una de les sedes de FACAO:

 LO TIMÓ
 22540 - ALTORRICÓ (Huesca)
 
 AMÍCS DE FRAGA
 22520 - FRAGA (Huesca)

 ASOC. BAIX ARAGÓ
 44580 - VALDERROBRES (Teruel)


- S’entregará l’escrit orichinal acompañat d’un sobre tancat, y adíns y’anirán los datos personáls de l’autó/ra (Nom, D.N.I., edat, direcció y pobllació, teléfono u mail).

- FECHA LÍMIT D’ENTREGA: 15 d’ Octubre de 2009.

- Los ganadós recibirán Diplloma acreditatibo y’ls premios correspondiéns.

- S’intentará publlicá totes les obres a la PRENSA de les comarques de l’Aragó oriental.
 
Organise:

Federació d’Asociacións Culturáls de l’Aragó Oriental
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.